Національний університет
біоресурсів і природокористування України

Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН України

Інститут технологічних та природничих наук Національного дослідницького інституту (Польща)

XІI Міжнародна науково-технічна конференція
«Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві»
(02-20 жовтня 2023 р.)


Автор(и) та назва доповіді Матеріали Отримано
1. Бокоч В.В. Туковисівні апарати у сільському господарстві завантажити 14.08.2023
2. Алієв Е.Б., Лінко М.О. Порівняння результатів чисельного моделювання і лабораторних досліджень процесу пресування комбікорму завантажити 14.08.2023
3. Кузьменко В.Ф., Пономаренко О.В., Онищенко В.Б., Холодюк О.В. До методики вивчення роботи експериментального подрібнювача качанів та зерна кукурудзи завантажити  29.08.2023
4. Павленко С.І. Модельна схема операцій механізованого компостування завантажити 29.08.2023
5. Яропуд В.М. Дослідження процесу функціонування повітряного теплообмінника для тваринницьких приміщень завантажити 11.09.2023
6. Куліш О.М. Системи очищення зерна при прийманні до елеватору завантажити 19.09.2023
7. Смичок А.І. Агротехнології в умовах зміни клімату завантажити 19.09.2023
8. Смичок А.І. Вологозбереження як умова сталого розвитку сільського господарства завантажити 19.09.2023
9. Шевковий О.М. Ячмінь як стратегічний елемент світового аграрного ринку завантажити 19.09.2023
10. Шевковий О.М. Озимий ячмінь: основні рекомендації до вирощування завантажити 19.09.2023
11. Гненюк  М.В. Класифікація відмов і ушкоджень кормозбиральних комбайнів завантажити 24.09.2023
12. Rogovskii I.L. Adapability of seelf-propelled forage harvesters to smart technologies завантажити 24.09.2023
13. Гераніна Л.А., Гайденко О.М. Утримання свиней у таборах та з використанням пасовищ завантажити 25.09.2023
14. Журавель Д.П. Обгрунтування технологічного процесу обрушення насіння рицини для потреб кормовиробництва завантажити 28.09.2023
15. Смоляр  В.І. На повноцінних кормах - справжні курячі яйця завантажити 02.10.2023
16. Ребенко В.І. Тваринницька ферма - складна біотехнічна система завантажити 02.10.2023
17. Rebenko V.I. Perspectives of smart farms завантажити 02.10.2023
18. Кернасюк Ю.В., Гайденко О.М. Інноваційні перспективні напрями використання біосировини в умовах Кіровоградської області завантажити 04.10.2023
19. Хоружий Є.В. Полуниця: місце в ягідництві України та технологія вирощування завантажити 04.10.2023
20. Ревенко Ю.І. Аналіз пропускної здатності агрегату для приготування комбікормів завантажити 04.10.2023
21. Євстафієва Ю.М., Шарата Д.С. Значення параметрів мікроклімату для формування продуктивності свиней завантажити 05.10.2023
22. Євстафієва Ю.М., Кухтин Г.І. Вирощування ремонтного молодняку - важлива ланка в техніко-технологічному плануванні виробництва молока завантажити 05.10.2023
23. Юраш І.В., Бучковська В.І. До питання організації годівлі овець завантажити 07.10.2023
24. Бучковська В.І., Калиняк А.А. Техніко-технологічне забезпечення виробництва ковбасних виробів завантажити 07.10.2023
25. Бучковська В.І., Гоголь М.С. Раціональна організація годівлі - запорука успішного ведення галузі тваринництва завантажити 07.10.2023
26. Науменко О.А., Труфанова Т.О. Підвищення ефективності транспортних процесів в технологіях доставки молочних продуктів автомобільним транспортом завантажити 07.10.2023
27. Полєвода Ю.А.  Технологія енергоефективного та ресурсоощадного процесу виробництва високопоживних кормів завантажити 08.10.2023
28. Бондаренко Д., Соловей О.Ю.  Ефективність використання гібридного жита в годівлі корів завантажити 08.10.2023
29. Болтянський Б.В., Болтянська Л.О. Обгрунтування періодичності обслуговування обладнання тваринницьких ферм завантажити 11.10.2023
30. Болтянський Б.В., Болтянська Л.О. Перспективні напрями енерго- та  ресурсозбереження при утилізації відходів тваринництва завантажити 11.10.2023
31. Куликівський В.Л. Особливості консервування фуражного зерна у герметичних умовах із застосуванням хіміко-біологічних препаратів завантажити 12.10.2023
32. Новицький А.В. Логіко-імовірнісна модель оцінки надійності змішувачів-кормороздавачів завантажити 13.10.2023
33. Черниш О.М. Міцність і надійність робочих елементів робототехнічних систем завантажити 16.10.2023
34. Бабин І.А. Дослідження роботи мобільного подрібнювача-роздавача стеблових кормів завантажити 18.10.2023
35. Савченко В.М., Тертенюк О.В. Способи підвищення продуктивності овець і перспективи використання лазерної терапії завантажити 18.10.2023
36. Білецький В.Р., Гірш А.Ф. Конструкції та класифікація живильних пристроїв плющилок зерна завантажити 19.10.2023
37. Куликівський В.Л., Зінчук В.В. Огляд наукових досліджень робочого процесу подрібнення коренебульбоплодів завантажити 19.10.2023
38. Куликівський В.Л., Острогляд В.О. Дослідження змішувального вузла з теоретично визначеними конструкційними параметрами змішувача-ферментатора завантажити 19.10.2023
39. Куликівський В.Л., Яскажук В.О. Опис конструкції та принципу роботи блока керування пристроєм оперативного контролю та підтримання в заданому стані рухомого шару зернового вороху завантажити 19.10.2023
40. Міненко С.В., Гоменюк О.Ю. Технічні засоби для пророщування зерна методом гідропоніки завантажити 19.10.2023
41. Міненко С.В., Циганенко В.М. Характеристика способів і технічних засобів охолодження молока завантажити 19.10.2023
42. Савченко В.М., Желудько О.В. Електрохімічні методи очищення стічних вод фабрик первинної обробки вовни та їх порівняльна характеристика завантажити 19.10.2023
43. Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. Особливості конструкцій сучасних візків-підбирачів завантажити 19.10.2023
44. Білецький В.Р., Краузе Д.К. Характеристика сівалок прямого посіву завантажити 20.10.2023
45. Грабар І.Г., Киричко Д.О. Конструктивно-технологічна схема підпружиненого леміша картоплезбиральних машин завантажити 20.10.2023
46. Дерев’янко Д.А., Онищук В.О. Обгрунтування способу контроля та керування закінченням сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів завантажити 20.10.2023
47 Куликівський В.Л., Боята В.О. Результати виробничих випробувань транспортерного калібрувального пристрою бульб картоплі завантажити 20.10.2023
48. Медвецький О.В., Осипчук О.М. Результати досліджень конструктивних параметрів пристрою перемикання магнітного клапану блоку керування рівнем вакууму завантажити 20.10.2023
49. Міненко С.В., Власюк С.В. Результати дослідження швидкості зерна під час руху за похилим кутом полиці камери обробки пристрою для передпосівної обробки насіння гарячим туманом завантажити 20.10.2023
50 Білецький В.Р., Семенчук П.В., Хоменко С.М. Аналіз існуючих способів зберігання насіннєвого зерна завантажити 20.10.2023
51. Міненко С.В., Ананченко С.П. Будова експериментального комбінованого знаряддя з конусним ротаційним розпушувачем завантажити 20.10.2023
52. Міненко С.В., Островський С.В. Впровадження освітлювальних елементів у біофільтри барабанного типу завантажити 20.10.2023
53. Соколовський О.Ф., Савченко В.М. Аналіз енергетичних установок для фільтрації та знезараження дренажного розчину при вирощуванні продукції рослинництва захищеного грунту завантажити 20.10.2023
54. Ільченко А.В., Осовський М.В. Будова лабораторної установки для дослідження відцентрово-решітного сепаратора завантажити 20.10.2023
55. Скляр О.Г., Скляр Р.В., Григоренко С.М. Нові рішення в технології активного компостування посліду птахів у буртах завантажити 20.10.2023
56. Скляр Р.В., Акулов В.Д.  Щодо питання енергозбереження в біогазових установках завантажити 20.10.2023
57. Скляр О.Г., Скляр Р.В., Комар А.С. Аналіз технології глибокої переробки рідкого гною завантажити 20.10.2023
58. Сліпуха Т.І. Організація транспортного процесу при перевезенні сільськогосподарської продукції завантажити 20.10.2023
59. Семеновський О.Є., Дробязко Д.А., Дробязко П.А. Оптимізація типу та конструкції підйомно-складних воріт для використання в обмеженому просторі завантажити 22.10.2023
60. Bratishko V.V., Khmelovsky V.S., Shulga S.M., Tigunova O.A. Botanical composition of ligninocellulosic raw materials of municipal origin завантажити 22.10.2023
61. Стрілецька В.Л., Хмельовський В.С. Біогазові установки - перспективи для тваринництва завантажити 22.10.2023
62. Цивенкова Н.М., Савченко М.С. Ефективність роботи протипотокового газогенератора на кукурудзинні завантажити 22.10.2023
63. Заболотько О.О., Дейнека О.Р. Використання систем "розумна тваринницька ферма" для великої рогатої худоби завантажити 22.10.2023
64. Заболотько О.О., Куроченко Ю.М. Сучасні тенденції у використанні органічних добрив завантажити 22.10.2023
65. Заболотько О.О., Голубов Є.М. Сучасні структурно-технологічні схеми для приготування збалансованих комбікормів для тварин в умовах господарства завантажити 22.10.2023
66. Потапова С.Є., Лоцман А.Ю. Дослідження змішувача для приготування кормових добавок крохмале-патокового виробництва завантажити 22.10.2023
67. Потапова С.Є., Пиляй Я.А. Дослідження процесу подрібнення зерна у двостадійному подрібнювачі завантажити 22.10.2023
68. Шевченко Т.Б., Маргес А.О. Техніко-технологічне забезпечення заводу виготовлення круп та комбікормів
завантажити 22.10.2023
69. Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Калінін О.Є., Кононогов Ю.А. Аналіз забезпечення працездатності технічних засобів, що застосовуються в тваринництві
завантажити 22.10.2023

На головну

Інформаційний сайт
Міжнародної науково-технічної конференції
«Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві»